Ita Haręza
     Urodziła się w 1984 roku w Giżycku. W 2011 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi z nagrodą Rektora za najlepszy dyplom roku. Praca: Taki pejzaż została zrealizowała w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Tomasza Chojnackiego. Praca magisterska: Metafora w twórczości współczesnych grafików łódzkich, napisana pod kierunkiem prof. Grzegorza Sztabińskiego, została nagrodzona przez Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepsze rozprawy naukowe związane tematycznie z Województwem łódzkim.
     W roku 2012, założyła autorską Galerię w Talkach. Przykładem jej artystycznych poszukiwań są rysunkowe prace z cyklu Ciało Własne nagrodzone na VIII Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2014, oraz cykl prac graficznych Adam i Ewa, zrealizowanych w ramach Stypendium Artystycznego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2015. W roku 2017 została ponownie stypendystką Marszałka i obroniła pracę doktorską na temat: Wygnanie z Raju w dyscyplinie sztuki piękne na UTH w Radomiu, pod kierunkiem prof. Joanny Wiszniewskiej-Domańskiej.