Z W Y K Ł E   OBRAZY
Taki Pejzaż

Grafiki dyplomowe, wykonane w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Tomasza Chojnackiego, ASP w Łodzi. Dłuższy bok 50 cm.; technika druku wklęsłego - miękki werniks; w większości wykonane z jednej matrycy metalowej. 


 
prev next